LYS I MØRKE

EN STOR ROMANTIKER I NORSK SAMTIDSKUNST
Gjennom sin særegne tolkning av vestlandsnaturen har Opdahl fornyet norsk landskapsmaleri i tradisjonen etter J. C. Dahl og Peder Balke. Han fanger den skiftende atmosfæren i landskapet i et språk de fleste forstår, der stemningen er det viktige. I hovedsak gjør Opdahl dette gjennom oljemaleriet, men han arbeider også med akvarell, tegning og litografi, alt med samme store håndverksmessige dyktighet.

Landskapsmaleriene hans er først og fremst basert på Sunnmørs-motiver, landskapet han selv er født og oppvokst i, med stupbratte fjellsider, møte mellom hav og himmel, lys og mørke, det vide utsynet, vær og vind. Men han gjengir ikke spesifikt geografiske steder. Hovedsaken er opplevelsene og stemningene som oppstår når han møter naturen. Derfor har bildene hans gitt gjenklang både på Østlandet, i Sverige og i London og der han ellers har vist dem.

Kontrasten mellom den bestandige naturen og de raskt skiftende værforholdene blir også et bilde på menneskesinnet. Under de massive fjellene og i de bortgjemte bygdene har folk levd med naturkreftene til alle tider.

– For å kunne konkurrere med postkortmotivet må man gjøre landskapet til noe eget. For meg blir landskapsmaleriene først og fremst et speil på sinnssteminger, der det ikke dreier seg om å gjenskape naturen, men om å konsentrere uttrykket slik at man kan kjenne igjen en stemning, har Opdahl forklart.

Ørnulf Opdahl er født i 1944 i Ålesund og bor i Giske kommune utenfor Ålesund. Han er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.

 

 

 

 

 

icon-userKunstner: ØRNULF OPDAHL

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: