Kunst for lek og alvor

Anna Tørnquist er mest kjent som akvarellmaler, men de senere årene har hun gått nye veier med ulike teknikker. For tiden anvender hun helst akvarell/akvarellcollage, og en blandingsteknikk med akryl og tempera blandet med flere forskjellige
materialer på plate eller lerret. Trangen til å eksperimentere, samt skiftet mellom ulike teknikker, gir helt ulike uttrykk og bidrar til å utvide hennes billedverden.På denne utstillingen viser hun arbeider i flere teknikker

Dette sier Anna Tørnquist om egne arbeider:
«Der akvarellen er transparent og eksponert (alle penselstrøk eller flekker setter synlige spor) er blandingsteknikk den rene motsetningen. I blandingsteknikken bruker jeg mange tynne lag, der de underste lagene ikke synes, men likevel har betydning
for sluttresultatet. De forskjellige fargelagene samspiller med hverandre, strukturer og pigmentkorn fra de underliggende lagene trenger seg frem og påvirker de siste strøkene. Her er den store utfordringen å fortsette tilstrekkelig lenge til at billedflaten
blir vakker og levende.  Lykken er når bildene skinner og vibrerer av innebygde hemmeligheter.

Jeg veksler mellom ulike teknikker, og også min motivkrets varierer, det samme gjør graden av abstraksjon. Byen er et gjentagende motiv, der jeg funderer over storbyen som arena for menneskenes liv. Den aldrende kvinnen har jeg vært opptatt av gjennom flere år, i en billedverden som spenner fra muntre relasjonskommentarer til mer alvorlige spørsmål om det å bli gammel og ensom midt i menneskemylderet.
I den senere tiden har både pandemien og klimakrisen satt spor i mine bilder, med betraktninger rundt ensomhet, og lengselen etter nærhet, eller kommentarer til hvor skjørt livet er når vi tar det for gitt. Det kan av og til bli litt tungt, da må jeg hvile ut
med vakre landskap eller fargerike blomster. Noen ganger går jeg tilbake til mine muntre «akvarelltanter». Min kunst må romme både lek og alvor.»

icon-userKunstner: Anna Tørnquist

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter:

Tidligere utstillinger