Skulpturer laget i tre er Arne Rygvolds kunstneriske virke. Skulpturene har ulike  størrelser, de er veggbaserte, og orienterer seg mot kroppens og håndens sansning. Skulpturene er ment å gi betrakteren fysiske eller psykiske romlige opplevelser, og de kan leses som arkitektoniske objekter, som visuelt omformede minner eller tredimensjonal poesi som vokser ut av veggen.

Et viktig element i Rygvolds arbeider er langsomheten: Først gjennom treets sakte vekst, som setter spor og ringer av tegninger i materialet. Videre gjennom den møysommelige bearbeidingen av materialet til ulike, intuitive, enkle og fabulerende former.
Rygvold har mottatt en rekke stipend og legater, han har hatt separatutstillinger over hele landet og deltatt på flere gruppeutstilinger. Han bor og arbeider på Blaker i Akershus. Av utsmykningsoppdrag Rygvold har hatt, kan nevnes Haukeland Sykehus, Gullfaks B-plattformen, Smørsbroen i Bergen, Tollpost Globes administrasjonsbygg på Alnabru og Inderøy videregående skole. Han er innkjøpt av blant andre Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd Göteborg, Norsk Kulturråd og Østfold fylkeskommune.

 

 

Arne Rygvold, født 1955 i Steinkjer, er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen 1981-1985.
Han bor og arbeider på Blaker i Akershus.

 

 

Billedkunstner Jone Skjensvold maler med olje på lerret, og til Bærum Kunstforening har han med seg to maleriserier: Portraits of the Sun og Simple Rules. I begge seriene bruker han et non-figurativt billedspråk, og hovedanliggende ved bildene er i følge han selv den nøyaktige fargeblandingen og fargenes relasjoner. Inspirasjonskilder til fargevalg finner han særlig ute i naturen, fra himmelens lys til fargekombinasjoner som oppstår i små detaljer, som han selv sier. Ved å bosette seg på Stad, opplever Skjensvold de store kontrastene både i vær og ikke minst i lyset som stadig endrer seg over landskapet, og han har alltid med seg kamera når han ferdes utendørs.

I billedserien Portraits of the Sun avbilder Skjensvold atmosfærisk lys og variasjoner over fargespekteret. Etter å ha studert de ulike graderingene som oppstår når to farger møter hverandre på himmelen, bygger han opp bildene med horisontale striper på et ofte avlangt, liggende format. Dette for å underbygge horisontlinjens betydning. Som han sier: For det er der, like over horisonten, at de intense lysfenomenene oftest finner sted. I billedserien «Simple Rules» benytter Skjensvold virkemidler som overlapping, transparens og illusjon av rom. Han utforsker ulike fargekombinasjoner og er på jakt etter optimale fargeklanger. Ønsket er at betrakteren ved å se på serien, skal få en opplevelse av helhetlige og harmoniske klanger gjennom sammensetningene av former mot bakgrunnen, deres innbyrdes proporsjoner og fargeintensitet.

Jone Skjensvold har hatt offentlige utsmykningsoppdrag, og er innkjøpt av blant andre Nordea, Ski Kunstforening og Nina og Peder Ankers Kunstsamling.

 

 

Jone Skjensvold, født i 1967, bor og arbeider i Bergen. Utdannelse fra Statens Kunstakademi, Oslo 1991-95;
Kunstskolen i Rogaland, Stavanger 1989-91; Kunsthistorie grunnfag, Universitetet i Bergen 1988-89

 

icon-userKunstner: Arne Rygvold og Jone Skjensvold

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: