CATHRINE KNUDSEN * PETER ESDAILE * JØRGEN HOLEN

Tre bærumskunstnere som har stilt ut hos oss tidligere møtes i utstillingen Desembermøte.

cathrine knudsen

peter esdaile

jørgen holen 01

Cathrine Knudsen, født 1974, har de siste årene virkelig fått stor respons og en viktig plass i kunstmarkedet med sine sarte oljemalerier. De fleste av maleriene er bygd opp av flere lag maling, og har ulike strukturer i overflaten. Mange lag oljemaling som skal tørke fører til at det blir en tidkrevende prosess, og hvert bilde tar gjerne mellom tre-fire til seks måneder å ferdigstille. Teknikken gjør også at bildene har en fortelling som kan leses både i dybden, lag på lag og over billedflaten. Maleriene er sammensatte hvor kunstneren skjærer ut former og figurer i ulike lag og nyanser, for så å hente frem bilder gjennom skjæring og fremprovosert slitasje. Oljemaling i mange og tykke lag gir en kraftig stofflig virkning. Selv om hun følger en slags rød tråd blir motivene til i løpet av maleprosessen og kan endre seg underveis. Maleriene kan betraktes som abstrakte tilnærminger av naturens egne prosesser. Naturens bevegelser og strukturer leker seg på Knudsens lerreter. Forskjellige organiske former manifesterer seg som holdepunkter hvor øyet kan falle til ro før man igjen beveger blikket over malerienes svært taktile overflate. Sartheten og roen i bildene er helt sentral, særlig i maleriene hvor Knudsen har jobbet mye med krakeleringer som gir en nærmest poetisk henvisning til naturens skjørhet. Mange opplever at det nesten er en meditativ kvalitet over Knudsens bilder, og når man står foran dem oppdager man stadig nye ting og nye tolkninger. Her er det rom for at publikum kan skape sine egne historier.

Peter Esdaile, født 1947, maler og grafiker. Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1966–68 og Statens Kunstakademi 1968–75, under lærere og professorer som Chrix Dahl, Åge Storstein, Ludvig Eikaas, Halvdan Ljøsne og Arne Malmedal. Debuterte 1971 i Unge Kunstneres Samfunn med småskulptur laget av ståltråd, grafikk og maleri. Esdaile har en lang utstillingshistorikk både i Norge og utlandet, inkl. Bærum Kunstforening. Menneskeskildring står sentralt i hans kunst, som kan være både erotisk og samfunnsengasjert eller ha surrealistiske overtoner. Han beveger seg like naturlig innenfor et abstrakt som et figurativt billeduttrykk, og veksler mellom å arbeide med maleri, grafikk, relieffer og skulptur. Uansett teknikk arbeider Esdaile i et moderat figurativt formspråk. Hans stankelbeinsaktige og til dels karikerte mennesker er svært uttrykksfulle. De kan minne om Alberto Giacometti og Francis Bacon, særlig gjelder dette skulpturene. Sammensettingen av personer og miljø kan gi en surrealistisk undertone. Motivene er som regel presist formulert og vitner om et personlig engasjement som etterlater liten tvil om kunstnerens budskap.I tillegg finner man en surrealistisk stemning i de fleste av hans bilder. Reiser i Afrika har preget hans motiver også i landskaper. Peter Esdaile er bl.a. representert i Nasjonalgalleriet i Oslo.

Jørgen Holen, født 1947, opprinnelig utdannet formingslærer og kjent også som knivmaker. Han debuterte som billedkunstner i 1992 og fikk raskt en faglig anerkjennelse og ble tatt opp som medlem av Norske Grafikere, Landsforeningen Norske Malere og Norske Billedkunstnere. I biografien om Holen av Lars Elton og Vidar Myklebust fra 2006 kan vi lese: Jørgen Holen bygger opp maleriene lag på lag før han kanskje skraper nedover i materien. Teknikken er utviklet til et redskap som hjelper ham å frembringe former, nyanser, komposisjoner og bilder som både kunstneren og publikum finner interessante og spennende. Videre skriver forfatterne: Holen er umulig å sette i bås. Han er en utålmodig sjel, alltid på søken etter nye former, etter nye linjer og strukturer, etter nye måter å utnytte farger og lerret på. Han kaller seg en «maleriets ryddegutt». Lag på lag bygger han opp sine bilder, før tar bort og legger til, glatter ut og flytter rundt på elementene, helt til han er fornøyd med så vel det kunstneriske som håndverksmessige. Naturen er hans største inspirasjonskilde. Han er ingen landskapsmaler i tradisjonell forstand, men naturen er utgangspunkt fir utforskingen av hans indre landskap.

icon-userKunstner: DESEMBERMØTE

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: