• Inger Marie Søyland

Inger Marie Søyland

(født 1952) har utdanning fra SHKS (Statens Håndverk og Kunstindustriskole) og SKA (Statens Kunstakademi). Hun er medlem av BOA (Billedkunstnere i Oslo og Akershus) og NBK (Norske Bildekunstnere).

Som billedkunstner arbeider hun både med maleri og tegning. Det er farger og fargenes kraft og betydning som er Inger Maries viktigste byggemateriale i maleriene. I senere tid har vandringer langs Sørlandskysten fått mye oppmerksomhet, med referanser til barndom og oppvekst helt sør i landet. Motivene er ofte knyttet til både kulturelle og miljømessige utfordringer, og bildene viser ofte komposisjoner med vekt på fargenes og formenes symbolske samspill i naturgitte omgivelser.

icon-userKunstner: Elisabeth Juell

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: