Drøm og virkelighet hånd i hånd

Arbeidene til denne utstillingen er en videreføring av tidligere tema; feltet mellom oppbygging og nedbrytning. Til denne utstillingen fokuserer jeg spesielt på «virkelighet» og «illusjon», ansvaret vi har for å finne vår egen sti, erkjenne ensomhet, lengsel og mørke som en forutsetning for å konstruere eget lys.

Dette sier Elisabeth Werp om arbeidene hun skal vise i Bærum Kunstforening. Hun tar for seg det eksistensielt mystiske i bildene sine. Forholdet mellom det mørke og oppløsende, mot det lyse og skapende. – Et håp kan være skjørt, men det er der, og kan bære deg gjennom mørket, sier hun.
Minner om det lille lyset slik det kan fortone seg i mørket, kan også resultere i noe uventet vakkert. Dette ser hun som en utfordring å søke seg imot billedmessig i bildene sine.

Motivene kan være drømmeaktige, symbolsk figurative, men likevel med et abstrakt innhold. Et sykkelhjul skildrer ikke nødvendigvis et hjul, men det evig tilbakevendende. Et gammelt bord og stol er ikke møbler, men tydelige tegn på menneskers tilstedeværelse og undring over det liv som var her, er her, eller skal komme tilbake.

Elisabeth Werp er maler og grafiker.
Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Statens kunstakademi, samt private studier i Paris og Firenze

 

 

 

 

icon-userKunstner: ELISABETH WERP

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: