• default

Maleriene til Elisabeth Werp tar deg med inn i en verden midt i mellom drøm og virkelighet.

Du gjenkjenner kanskje enkelte objekter og situasjoner, men oppda- ger at det likevel er noe helt annet enn det du trodde ved første møte med verket. Det gir deg muligheten til selv å dikte deg inn i bildene, skape dine egen drømmeverden.

Utgangspunktet for bildene hen- nes er ofte fotografier, som gjennom en møysommelig prosess får det helt spesielle uttrykket som er så karakte- ristisk for Elisabeth Werp. Hun har inngående kjennskap til forskjellige maleteknikker og kjemiske reaksjo- ner mellom maling og andre mate- rialer, og hun utnytter sin kunnskaper til fulle når hun bygger opp sine ma- lerier i lag på lag. Fine krakeleringer i overflaten gir noen ganger inntrykk av at hun har dratt et nett over hele motivet.

Forlatte rom og gjenstander står sentralt i Elisabeth Werps billedver- den, dette gjenspeiles i titler som»Tid og flyktighet» og «Møter og avskjeder.»

Elisabeth Werp er utdannet ved Statens Kunst- og Håndverksskole og Statens Kunstakademi. Hun har hatt en lang rekke separat- og kollektivut- stillinger i inn- og utland og bildene hennes henger bl.a. på Statsministe- rens kontor og i den norske ambassa- den i Berlin, i tillegg til mange private og offentlige samlinger.

Inger Knutsen

SANDRA LORENTZEN

SPEAKING OF JESUS…

Fra 12. november 2011 viser Bærum Kunstforening utstillingen ”Speaking of Jesus…”, en installasjon av Sandra Lorentzen.

Sentralt i Sandras installasjoner er å visualisere historie, å skape en dialog mellom fortid og nåtid. Denne gangen tar Lorentzen for seg Jesus som motiv. Hun stiller spørsmålene: Hvem var Jesus? Og hvordan skal jeg portrettere han?

Lorentzen benytter seg av forskjellige elementer for å tilnærme seg et portrett av Jesus, gjennom tekstil, gips, tekst, fotografi og objekter. Hun har blant annet sydd et ansikt med rød tråd på et sort lerret. Vanskeligheten med å finne ansiktet til Jesus vises i trådene som henger ned. Lorentzen har sydd litt, gitt opp, sydd litt til. Men trådene representerer også rennende tårer og blod. I de andre portretteringene er ansiktet til Jesus vanskeligere å tyde, et spøkelse av en mann. Kunstneren har også støpt hender og føtter basert på det bibelske sitatet i Lukas 24:39: Jesus says: ”See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me, and see. For a spirit does not have flesh and bones as you see that I have.”

Lorentzen har også invitert venner og en skoleklasse ved Lysaker skole til å dekorere hver sin stol. Stolen representer forskjellige mennesker med ulike perspektiver og trosretninger.  På samme spørsmål som Lorentzen stilte seg selv; ”hvem var Jesus?”, svarer de på hver sin måte: Noen avbilder Jesus på stolen, andre benytter tekst mens enkelte bruker Google til å svare på det evige og personlige spørsmålet om hvem han var.

Sandra Lorentzen er født i Asker, 1985. Hun bor og arbeider i Oslo. I 2009 debuterte hun som kunstner med utstilling i tårnrommet på Galleri Trafo i Asker. Siden har hun deltatt i separat- og gruppeutstillinger i inn- og utland. For tiden er hun ansatt på Nationaltheatret i Oslo. I tillegg tar hun en master i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.

Velkommen til åpning lørdag 12. november, kl. 12.00. Kontakt Bærum Kunstforening ved Ingunn Stuvøy på tlf. 67543380 eller Sandra Lorentzen, på mobil 95066096, for pressevisning før åpningen.

icon-userKunstner: ELISABETH WERP OG SANDRA LORENTSEN

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: