• default

Sitt eget univers

Gjennom sin kunst har Frans Widerberg laget sitt eget verdensbilde, et univers som er hans eget. Han slipper betrakteren villig inn i sin intense livsbejaende verden.

Widerbergs kunst handler om de store spørsmål i livet: livslysten, kjærligheten, begjæret og det uforståelige som mennesket aldri slutter å undres over. Det ligger en grunnleggende human livsanskuelse i hans arbeider. Frans Widerberg har en stor arbeidskapasitet. Han har en variert motivkrets, men hans kunst har stort sett kretset rundt de samme hovedtemaer: rytteren, landskapet, sveveren og forholdet mann/kvinne. Koloritten er gjenkjennelig og intens, rene primærfarger – gult, rødt, blått – i tillegg til grønt. Fargebruken er konsekvent og uavhengig av motivet. Det er noe metafysisk over Frans Widerbergs billedverden. Menneskers drøm eller tankens flukt har ingen logiske grenser. Mennesket har alltid ønsket å fly, å bevege seg vektløst. Den røffe, ofte uvørne penselføringen og Widerbergs gjenkjennelige sterke koloritt gir sveverne troverdighet. Forholdet mellom mann og kvinne er en sentral dimensjon i Frans Widerbergs kunst. Hans par formidler gjennom sine forskjellige kropsspråk sider ved kjærlighetens berusende gleder, men også dens irrasjonelle, smertefulle og vanskelige vei.

Frans Widerberg viser for første gang en utstilling med håndkolorerte grafiske blad. Han maler med akryl på sine litografier, noen ganger med forsiktig pensel, andre ganger forandrer han utrykket i det bakenforliggende grafiske bladet.

icon-userKunstner: FRANS WIDEBERG

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: