Velkommen til utstillingsåpning i Bærum Kunstforening lørdag 5. april kl. 12. «Bøye stein»

Kurator formidling ved Nasjonalmuseet, Line Engen, åpner utstillingen. Lyd ved Ole Henrik Moe jr. og dans ved Sissel Aarseth.

Vi ser frem til å vise Julia Vance´ skulpturer I Bærum Kunstforening. Hun har arbeidet i 10 år frem mot dette som er hennes første separatutstilling med skulptur i Norge. Gjennom de siste åtte årene har hun i lengre perioder arbeidet i Pietrasanta i Italia. Mange stiftet sitt første bekjentskap med henne med den monumentale og poetiske marmorskulpturen, «Hold», 2013, som stod foran Stortinget – på Eidsvolls plass – i fjor sommer. Skulpuren står nå – som en del av utstillingen – på Claude Monets plass i Sandvika.

John Hightower, tidligere direktør ved Museum of Modern Art (MoMa) i New York, har skrevet følgende om hennes arbeid: Julia Vance’s sculpture adds another distinctive flair by transforming traditional calligraphy, normally considered a two dimensional presentation of letter shapes, into blocks and forms more familiar to Isamu Noguchi and Jean Arp.

"Tid"

«Tid»

Julia Vance sine skulpturelle former beveger seg langt – på grensen av hva som er mulig å få til i stein, og er på mange måter beslektet med Aase Texmon Ryghs skulpturer, som nå vises i Nasjonalmuseet. Hugget i marmor, granitt og alabast er ordskulpturene til Julia Vance et forsøk på å  ”bøye” steinen. Med stramme flater og presist definerte kurver støper hun også formene i bronse og sølv. Skulpturene befinner seg i grenselandet mellom klassisk form og konseptuelt uttrykk og uttrykker en slags minimalistisk skulpturell poesi.

For ord-skulpturene velger Julia Vance ord som har å gjøre med eksistensielle spørsmål. Hun komprimerer og spisser tanker, tekster og daglig bombardering av informasjon ned til enkeltstående ord og bokstaver. Den fysiske bokstavkroppen, eller også ord, utgjør skulpturen. Alt rundt ordkroppen er fjernet. Du kan ta på ordet, løfte det, titte på baksiden eller klatre inn i det. Den todimensjonale verdenen av skrifttegn blir uttrykt tredimensjonalt. Formspråket er som oftest stramme flater og buer med presist definerte kanter og linjer. Eksistensialist og filosof Martin Buber skrev i 1923 boken Ich-Du, der han sier at ”jeg-du” er en relasjon som vektlegger den likeverdige og helhetlige eksistens av begge partene. Som et ekko til Martin Buber, går ofte ordene ”jeg” og ”meg” igjen i skulpturene. Likeledes dukker tallordet ”to” opp i mange skulpturer, Det legemliggjorte ”to” kan tolkes som relasjonen mellom to individer med alle tilhørende bevegelser. Skulpturen ”@” utforsker derimot et lekent skrifttegn som vi bruker til daglig. Abstrakt, fysisk og forsonet i en skulpturell kropp – i mange millioner år gammel stein – som et symbol på kontakt og den moderne tids kommunikasjon. Julia Vance bytter lekent om på opp og ned, veksler mellom forskjellige språk, går inn og ut av lesbarhet og bruker filosofi og humor med bokstavformer og ord som tilhører oss alle. Skulpturene gir ingen svar, men vekker heller fundering rundt ordene som kan lede til sporsmål og videre fundering.

Selv benytter hun betegnelsen “SKU-FIL-LITT” når hun skal beskrive sitt arbeid og sine skulpturer. Det er en slags innovativ sammensetting av skulptur (SKU), filosofi (FIL) og litteratur (LITT) som oppfordrer til refleksjon og filosofering på to nivåer; over form og innhold og om relasjonen disse imellom.

Som en del av utstillingen viser vi Gerd Hennums dokumentarfilm «Broen til Toscana» fra 2013 gjennom hele utstillingsperioden. Den handler om norske billedhoggere fra Vigelands tid og frem til i dag med blant andre Julia Vance, som har benyttet marmor fra Toscana og Pietrasanta/ Carrara for å realisere sine skulpturer. Filmen blir antageligvis vist på NRK høsten 2014.

Julia Vance (f. 1968) har sin utdannelse fra Roehampton Inst. of Higher Education, Callligraphy Department i England (1991-92) og Skolen for grafisk design i Norge.  Hun har gått i lære hos kalligraf og stenhugger Tom Perkins (England), der hun begynte å hugge skrift i stein. Hun har hugget i stein i over 20 år. Hun har stilt ut sine skulpturer i Norge, England, Russland, Belgia, Italia, Holland og i de Arabiske Emiratene.

Julia Vance har gjort flere utsmykningsoppdrag, forelest og undervist i Norge, England og Belgia. Hun er bl.a innkjøpt av Norges bank og Larvik kommune, samt av tidligere direktør ved MoMa i NY og John Hightower.

"To"       "VI"   
ARRANGEMENTER I FORBINDELSE MED UTSTILLINGEN:
Artist Talk

Torsdag 10. april kl. 18

Søndag 13. april kl. 13

Link til NRK reportasje fra utstillingen 7.4

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/dkoa99040714/07-04-2014#t=8m28s

YTTERLIGERE INFORMASJON:  www.juliavance.no
icon-userKunstner: Julia Vance

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: