Klikk her for å se bilder fra utstillingen (ekstern lenke)
Kjell Nupen er februarkunstner i Bærum Kunstforening, der han vil vise original-arbeider og grafikk. Utstillingen åpnes lørdag 2. februar av Holger Koefoed. Søndag 3. februar arrangeres en kunstnersamtale mellom Holger Koefod og Kjell Nupen.

I løpet av de siste årene har flere norske kunstnere gjort seg gjeldende i internasjonale sammenhenger. Blant dem som sterkest representerer denne nyorienteringen er Kjell Nupen (f. 1955).

Mens maleriet er det dominerende medium i norsk kunst, som har sin historie fra tidlig på 1800 tallet, er landskapet det viktigste som motiv, også som metafor. Et særtrekk ved det norske landskapet er nærheten til havet, i fremskutte posisjoner ved den ytre kyst, og som langstrakte fjordarmer langt inn i landet.

Mens Edvard Munch søkte seg til lukkede rom i Oslo-fjorden som arena for sine eksistensielle dramaer, – er det kystlandskapets åpne blikk mot storhavet som er Kjell Nupens metaforiske landskap. Det er også hans hjemstavn, hvor han er født og stadig bor: Norges sørligste landsdel og byen Kristiansand.

Havet er det store utsynet, mot det som er langt borte, mål for lengsler og utferd, det ukjente og derfor både lokkende og farlig. Kjell Nupens kystbilder er ikke skildringer av konkrete landskaper. De er metaforer for eksistensielle situasjoner, – bilder på opplevelser, forventninger og kanskje angst og frykt.

Blått er en dominerende farge i disse bildene, – en atmosfærisk, fuktig blåfarge som har fått betegnelsen Nupenblå, som verken er kobolt som mange tror, eller ultramarin, men er bygget opp av flere lag laserende blåfarge, – opptil 40-50 strøk.

Med blikket vendt mot havet har du et stort innland i ryggen. Og i det sørligste Norge, med et kystområde som er vendt mot sør og vest, og som har sterke tradisjoner for utfart og sjøkontakt med verden utenfor, er innlandet preget av et annet landskap. Her er lange og avstengte dalfører, med tradisjoner tilbake flere hundre år i levevis og folkekunst.

Og det er i denne spenningen mellom det utadvendte og det introverte landsdelen har sin identitet. Neste fase i Kjell Nupens utforskning er derfor en reise innover i landskapet. Til dype skoger og store fossefall skildret i bilder som har en egen karakter i produksjonen. Her oppstår bilder av vann på lang vei mot havet og dunkle bilder av skogbunn hvor organisk liv vokser frem av skjulte prosesser.

Det var i studieårene i Dusseldorf Kjell Nupen for alvor utviklet sine evner som grafiker. Fra da av ble grafikk en særdeles viktig del av hans arbeide. Først som effektivt distribusjon- og kommunikasjonsmedium – men etter hvert og i økende grad et medium som fungerer på egne premisser. Kjell Nupen har arbeidet i de aller fleste grafiske teknikker, tresnitt, litografi og flere typer metallltrykk. Nesten mer enn malerier viser han stor grad av innsikt i tekniske forhold.

I en periode hvor stadig flere kunstnere av Kjell Nupens egen generasjon har søkt til nye medier, fotografi, video, performance, installasjoner etc etc, har han holdt fast ved maleriet som sitt medium. Også hvor han arbeider med for eksempel grafikk, skulptur, keramikk, melder han sin deltakelse som maler.

Teksten er et utdrag fra katalogen Kjell Nupen: Endless Journey. Utgitt 2001 av Galleri Wang, Oslo. Skrevet av Per Hovdenakk.

icon-userKunstner: KJELL NUPEN

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: