LISE WULFF:

BENEATH AND BELOW (THE OUTSIDE IS SHALLOW)

Lise Wulff 01

Hva er forholdet mellom form og innhold? Den ytre fremtoningen gir oss kun en brøkdel av totalen. Lise Wulff er opptatt av å trenge gjennom det ytre og gå dypere enn førsteinntrykket. Arbeidene hennes består av flere lag, der de fremre lagene helt eller delvis skjuler det som ligger lenger bak. Dette ser vi i de sarte arbeidene på glassplater der flere lag delvis bemalte plater er montert inn i samme ramme. Vi ser det i maleriene, der de første malingslagene stedvis slipper til gjennom nye lag. Vi ser det i en serie store skulpturer der ulike ytre overflater gir en ellers nokså lik form svært ulik fremtoning. Og det vi ikke ser ved disse skulpturene, men som bare kunstneren kjenner til, er det som ble lagt inn i skulpturene før de ble lukket. Det handler om å søke litt dypere, om ikke å stoppe ved første hindring. I utstillingen Beneath and below (the outside is shallow) er dette til stede i alt fra de minste arbeidene til selve utstillingslokalet.

Lise Wulff (f. 1970) er opprinnelig utdannet siviløkonom og arbeidet i næringslivet før hun i 2001 begynte på Tverrfaglig Kunstinstitutt. Hun har stilt ut hos oss før og bl.a. også på Henie-Onstad Kunstsenter. Gjennom hele 2013 var hun kunstnerisk ansvarlig for det verdensomspennende kunstprosjektet Skriket fra naturen, i anledning 150-årsjubileet for Edvard Munch.

OLE LISLERUD:

ÆØÅ

lislerud06

Utstillingen ÆØÅ har sin bakgrunn i utsmykkingsprosjektet TEIKN ved Ivar Aasen-tunet i Ørsta hvor Ole Lislerud fikk i oppdrag å skape et verk som skulle plassere det nynorske språket i et internasjonalt perspektiv. Dette løste Lislerud ved å bruke tegnet Æ i en komposisjon med symboler fra de syv største språkgruppene i verden. Prosjektet i seg selv kan relateres tilbake til Lisleruds store gjennombrudd med utsmykningen av Oslo Tinghus i 1994. Her var skrift, tegn og symboler det sentrale. Alt ble skrevet speilvendt men kunne allikevel assosiseres med lovens tekst. Konseptet var da at teksten, altså loven, måtte tolkes. Den skulle hverken leses eller anvendes – ordrett. Tegnet Æ har fulgt Ole Lislerud i mange år og gjennom hans interesse for Kina og ikke minst kalligrafi har han gått inn for å fordype seg i tegnene Æ, Ø og Å. Disse tre tegn representerer det norske språk – den norske identitet – og ikke minst vår forståelse av den norske kulturen.

Ole Lislerud (f. 1950) har bakgrunn som keramiker og professor ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Han er særlig kjent for sine utsmykningsoppdrag og har de siste 40 år hatt en lang rekke utstillinger og utsmykningsoppdrag over hele landet og er representert i museer i Japan, Tyskland og USA.

icon-userKunstner: Lise Wulff // Ole Lislerud

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: