Myths and Dreams

Esdailefront

Tilværelsen det siste året har vært preget av stor kulturell og geografisk forflytning. Sammen med min familie kom jeg tilbake til Norge iaugust, etter 6 år i USA. Min kunst bærer nok preg av dette. Noen bilder har tydelige referanser til amerikansk historie og kultur, andre har et mer mytisk og universelt innhold.

En samlende tematikk som mine bilder nå sirkler rundt er Ovalen, Egget og Sfæren, symboler jeg har vært opptatt av i mange år, og som nå kommer sterkt tilbake.

Dette skriver seg tilbake til et av mine tidligste og tydeligste barndomsminner. Mine foreldre, som nettopp hadde innvandret fra Canada, flyttet inn i en gammel sveitservilla på Stabekk, et hus med stor hage. Mange familier, både under og etter krigen, hadde egen hønsegård, der ble jeg satt en stund hver dag. Hønsene ble mine venner. Jeg ble optatt av eggets tilblivelse, – så rene og perfekte i formen. Jeg kan sikkert ha knust noen og opplevd forskrekkelsen over den plutselige, våte kontakten med denne mystiske, harde, men samtidig så skjøre gjenstand.

Så hopper jeg 22 år frem i tid. Jeg hadde vært oppslukt av Carlos Castanedas bøker, der han beskriver sin læretid som magiker og ”seer” hos Yaqui-høvdingen Don Juan i Mexicos høyland. Hans årelange og krevende læreprosess kulminerte med at han ble innviet i de ultimate hemmeligheter i Yaqui-indianernes kosmologi.

Der kommer egget tilbake, eller sfæren, om man vil. Høvdingen skilte mellom det som er inni egget og det som ligger utenfor. Igual for det dennesidige, den forgjengelige verden, og Nagual for det som er hinsides, oversanselig og bevissthetsutvidende. Med våre vestlige referanser ville man vel beskrive dette som som en jungiansk tilnærming.

Jeg har slik brukt egget, eller sfæren, som en metafor for det intuitive og satt dette opp mot en bokhylle full av bøker. Dette som en måte å stille intuitive evner opp mot empirisk kunnskap. Ikke som motsetninger, men som kompletterende verdier.

Bildene handler også om en annen, nærmest beslektet motsetning, den mellom det profane og det sakrale.

Skal man snakke om en annen rød tråd i en mangefasettert utstilling så må det være begepet Etnisitet.

Malerihappening

Peter Esdaile holdt malerihappening i galleriet under utstillingen klikk på bildet nedenfor for å se mer.

Tekst: Peter Esdaile    Foto: Tor Nestande
icon-userKunstner: Peter Esdaile

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: