Etter en vellykket start i 2017 blir det for tredje året på rad en gruppeutstilling med unge kunstnere som har tilknytning til Bærum. Prosjektet Unge Bærumskunstnere har de siste årene vist frem arbeider av kunstnere som er i starten på sine karrierer. Alle er under 35 år og har bodd, jobbet eller studert i Bærum. De er enten helt nyutdannet eller i etableringsfasen som kunstnere. De er nysgjerrige og ivrige etter å formidle visuelt det som opptar dem.

I 2018 har juryen valgt å vise arbeidene til Andreas Sylte Olsen-Nauen, Elin Glærum Haugland, Guro Øvrum, Hilde Sandum Antonsen, Helena Løkkeberg og Ronja Elvenes – seks forskjellige kunstnere, med ulike visuelle utrykk, teknikker og medier. I utstillingen viste kunstnerne fotografi, maleri, papirarbeider, video og installasjon. Også i 2019 er det stor mulighet for at vi får se nye og spennende kunstuttrykk.

Med dette utstillingsprosjektet retter Bærum Kunstforening oppmerksomheten mot det unge kunsttalentet i Bærum kommune. Vi ønsker å synliggjøre bredden i det som unge kunstnere med tilknytning til Bærum kan bidra med, og gir dem her en mulighet til å eksponere verkene sine offentlig. Denne utstillingen er slik sett en viktig møteplass mellom nye kunstnertalenter som er på vei opp og et bredt publikum.

Bærum Kunstforening ønsker å være en arena som gjenspeiler tiden vi lever i gjennom de temaene og kunstneriske uttrykk som vises. Søknader fra kunstnere som ønsker å delta på utstillingen, blir vurdert av en jury våren 2019. Juryen består av foreningens interne utstillingskomité og en ekstern kunsthistoriker. Navnene på de kunstnerne som blir årets utstillere, blir kunngjort på våre hjemmesider noen uker før utstillingen åpner. Utstillingen Unge Bærumskunstnere fikk støtte fra Bærum kommune i både 2017 og 2018.

icon-userKunstner: Unge Bærumskunstnere

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter:

Tidligere utstillinger